TAKSÄKERHET

VI ÄR CERTIFIERADE INOM TAKSÄKERHETSPRODUKTER

Vi är certifierad inom taksäkerhet.

Det är många krav och åtgärder som krävs för att uppfylla kraven på taksäkerhet.
Är du osäker på om taksäkerheten på ditt tak uppfyller kraven kan vi hjälpa dig med detta.

TAKBESIKTNING.
Med Avsikt gör en noggrann besiktning av ert tak och lämnar en offert på det ni behöver hjälp med. Vi bifogar alltid ett besiktningsprotokoll med eventuella brister och förslag på åtgärder. Vi hjälper dig med vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera.

Vi kan genom en besiktning av taket, avgöra vilka säkerhetsanordningar som ska finnas, vilka som finns och vilka som bör kompletteras. Vi utför även montering av dessa detaljer på tak av papp, tegel eller plåt.

NYA REGLER GÄLLANDE TAKSÄKERHET!
Från och med den 1:e januari 2015 inför arbetsmiljöverket förändrade regler gällande säkerheten i samband med takarbeten. Från och med årsskiftet är det inte längre tillåtet att under några omständigheter vistas på tak utan någon form av taksäkerhet och fallskydd.

Vi är certifierade av Taksäkerhetskommittén. Vår kunniga personal har genomgått monteringsutbildning.
Läs mer om detta på taksakerhet.se.