TAKSERVICE

SERVICEAVTAL 2019

Vi gör underhållsarbeten av tak – Takservice

HUR MÅR DITT TAK?
Ett tak tar mycket stryk, det utsätts för stora påfrestningar på solljus, vind, vatten, snö och is.

DU SOM FASTIGHETSÄGARE HAR ANSVARET!
Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten. När du väljer Med Avsikt AB Takserviceavtal ser du till att förlänga takets livslängd och onödiga kostnader.

I MED AVSIKT AB TAKSERVICE INGÅR FÖLJANDE:

  • Kontroll av taktegel och underlag.
  • Översyn av tak och vattenavrinning.
  • Rengöring av hängrännor och vattengångar.
  • Kontroll av taksäkerhetsutrustning, livlinefästen, gångbryggor, uppstignings- och skyddsanordningar, snörasskydd och nockräcken.
  • Kontroll av takluckor och yttre ventilationshuvar.

TECKNA MED AVSIKT AB TAKSERVICE!
Regelbundet underhåll förlänger takets livslängd och du undviker kostsamma läckage. Takservice har ett fast årligt pris för kontroll och förebyggande underhåll, medan större åtgärd offereras. KOSTNADSFRI OFFERT vid besiktning av Ert tak. Ni får sedan en offert där det tydligt framgår vad som skall göras och vad som ingår i avtalet. Efter servicebesöket får du ett protokoll med förslag av åtgärder som kan genomföras. Vi vänder oss i förstahand till förvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.