08-33 64 05 info@medavsikt.se

Professionell takmålning till riktigt bra priser.

Läs mer

Välkommen till - Med Avsikt AB!

Vi utför takarbeten med kvalificerad personal till bra priser!
Vi är verksamma främst i Stockholm, men vi utför uppdrag över hela landet.
Företaget har ett urval av leverantörer som är specialiserade på system för takunderhåll.
Vi är även medlemmar hos Entreprenörföretagen samt Plåtslageriernas Riksförbund.

Vi har över 15 års erfarenhet inom branschen.

Med Avsikt utför alla slags takarbeten på fastigheter, från industribyggnader till antikvarisk målning av kyrkor och k-märkta byggnader. Vi har en omfattande lista på referensobjekt. Vi är experter på tak. Det är underlagsarbetet som är avgörande för resultatet när man renoverar ett tak. Erfarenhet behövs för att bedöma vad som är rätt metod. Vi har erfarenhet och vi arbetar med avsikt att det jobb vi utför ska hålla i många år. Vi ser till taken på din fastighet vinter som sommar. Vi följer alla skyddsregler för såväl allmänheten som för vår personal. Vi arbetar miljömedvetet så att alla moment under arbetsutförandet ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Det gäller såväl transporter som de produkter vi använder.

Kontakta oss!